Kerkdienst 18 juli 2021

Gepubliceerd op 18 juli 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. F.A.J. Heikoop uit Harmelen.

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973), wordt dit aangeduid door gezang. Als dat lied ook in het nieuwe liedboek (2013) staat, staat dat erachter voorafgegaan door het woord lied.

Alle liederen staan in de liedboeken, deze liggen in de kerk.

We mogen de liederen weer meezingen. Omdat het gebouw niet geventileerd wordt, zullen we een beperkt aantal coupletten zingen en niet uit volle borst.

De Bijbellezingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Gemeente zingt staande het intochtslied gezang 399 vers 1 (lied 412)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen psalm 122 vers 1

Wetslezing

Zingen psalm 116 vers 1, 2 en 3

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Openbaring 13

Zingen psalm 2 vers 1 en 4

Verkondiging n.a.v. Openbaring 13 vers 18

Zingen gezang 459 vers 1, 2, 4, 7 en 8 (lied 801)

Dankgebed-voorbeden-stilgebed-Onze Vader

Staande zingen slotlied psalm 98 vers 4

Zegenbede afgesloten door het met orgel en gemeente gezongen 3 keer Amen.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 18 juli 2021”

Reageren