Kerkdienst 8 augustus 2021

Gepubliceerd op 7 augustus 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger Ds. P. Schalk uit Rijswijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973), wordt dit aangeduid door gezang. Als dat lied ook in het nieuwe liedboek (2013) staat, staat dat er tussen haakjes achter voorafgegaan door het woord lied. Een keer komt het lied alleen voor in het nieuwe liedboek, dan aangeduid met lied.

We mogen de liederen weer meezingen. Omdat het gebouw niet geventileerd wordt, zullen we een beperkt aantal coupletten zingen en niet uit volle borst.

De Bijbellezingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Gemeente zingt staande het intochtslied:

gezang 289 vers 1 en 2 (lied 213)

Stil gebed, votum en groet

Gebed in verootmoediging

Zingen gezang 437 vers 1 (lied 834)

Genadeverkondiging

Zingen gezang 437 vers 2

Leefregel Micha 6:  8

Zingen gezang 437 vers 3

Gebed om de opening van het Woord

Bijbellezing: 1 Samuël 4 vers 15 – 22

Zingen lied 721 vers 1

Preek

Zingen gezang 481 vers 2 (lied 838)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Zingen gezang 44 vers  3 (lied 704)

Zegenbede afgesloten door het met orgel en

gemeente gezongen 3 keer Amen.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 8 augustus 2021”

Reageren