Kerkdienst 22 augustus 2021

Gepubliceerd op 21 augustus 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. F.A.J. Heikoop uit Harmelen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973), wordt dit aangeduid door gezang. De liederen uit het nieuwe liedboek (2013) zijn aangeduid door Lied

We mogen de liederen weer meezingen. Omdat het gebouw niet geventileerd wordt, zullen we een beperkt aantal coupletten zingen en niet uit volle borst.

De Bijbellezingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Gemeente zingt staande het intochtslied gezang 399 vers 6 (lied 412)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen lied 150A

Wetslezing

Zingen Lied 836 (gezang 463): vers 1, 3, 5 gemeente zingt,

vers 2 en 4 orgelspel

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing A: 1 Samuel 15 vers 10-23

Schriftlezing B: Hebreeën 10 vers 5-10

Zingen Psalm 40 vers 3

Verkondiging

Zingen psalm 139 vers 1, 2, 8

Dankgebed-voorbeden-stilgebed-(gezamenlijk gebeden) Onze Vader

Zingen staande slotlied psalm 138 vers 4

Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

De laatste zomer orgel en zangavond is op:

woensdag 1 september 2021 19:30 uur

De laatste zang en orgelavond is 1 september (organist Ary Rijke). Vanwege de laatste coronamaatregelen, is het helaas ondoenlijk om u bij de laatste zang en orgelavond uit te nodigen. Zoals u heeft gehoord, is de 1,5 meter regel nog steeds geldig. We kunnen u derhalve niet allemaal ontvangen en keuze maken tussen wie wel en niet is ook een onmogelijke, om maar niet te spreken van het feit dat we dan maar een beperkt aantal coupletten zouden kunnen zingen. Om toch alle liederen te kunnen zingen, zijn er een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig, zoals u ook de andere avonden van ons gewend bent. De avond zal dus helaas online zijn.

Geen reactie op “Kerkdienst 22 augustus 2021”

Reageren