Kerkdienst 29 augustus 2021

Gepubliceerd op 28 augustus 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger de heer E.J. Bergman uit Katwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973), wordt dit aangeduid door gezang. De liederen uit het nieuwe liedboek (2013) zijn aangeduid door Lied, daarnaast komt een lied uit de oude Hervormde Bundel, Johan de Heer en uit de Evangelische liedbundel. Hiervan zijn de teksten toegevoegd.

We mogen de liederen weer meezingen. Omdat het gebouw niet geventileerd wordt, zullen we een beperkt aantal coupletten zingen en niet uit volle borst.

De Bijbellezingen komen uit de NBG’51 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Gemeente zingt staande het intochtslied gezang 442 vers 1 (lied 835)

Stil gebed

Votum

Zingen psalm 75 vers 1

Regel voor ons leven

Zingen psalm 86 vers 4

Gebed

1e schriftlezing Genesis 5 vers 1-5 en 18- 24

2e schriftlezing Hebreeën 11 vers 1-6

Zingen gezang 232 vers 1 en 3 oude Hervormde bundel

(Evangelische Liedbundel lied 235)

1   Neem, Heer, mijn beide handen

     en leid uw kind,

     tot ik aan d’eeuw’ge stranden

     de ruste vind!

     Te zwaar valt m’elke schrede,

     als ‘k U verlaat.

     O, neem mij met U mede,

     daar waar Gij gaat!

3   En blijft m’ook soms verborgen

     uw grote macht,

     Gij voert mij tot de morgen,

     ook door de nacht.

     Neem dan mijn beide handen

     en leid uw kind,

     tot ik aan d’eeuw’ge stranden

     de ruste vind!

Preek :Wandelen met God

Zingen Evangelische Liedbundel 184 vers 1 en 3 (Johan de Heer 13)

1   Ik wandel in het licht met Jezus.

     Het donk’re dal ligt achter mij

     en ’t weet mij in zijn trouw geborgen;

     welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein

     Ik wandel in het licht met Jezus,

     en ‘k luister naar zijn dierb’re stem

     en niets kan m’ooit van Jezus scheiden,

     sinds ik wandel in het licht met Hem.

3   Ik wandel in het licht met Jezus,

     mijn ziel is Hem gans toegewijd.

     Met Hem verrezen tot nieuw leven,

     volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein

     Ik wandel in het licht met Jezus,

     en ‘k luister naar zijn dierb’re stem

     en niets kan m’ooit van Jezus scheiden,

     sinds ik wandel in het licht met Hem.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied staande zingen gezang 293 vers 1 en 4 (lied 913)

Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

De laatste zomer orgel en zangavond is op:

woensdag 1 september 2021 19:30 uur

De laatste zang en orgelavond is 1 september (organist Ary Rijke). Vanwege de laatste coronamaatregelen, is het helaas ondoenlijk om u bij de laatste zang en orgelavond uit te nodigen. Zoals u heeft gehoord, is de 1,5 meter regel nog steeds geldig. We kunnen u derhalve niet allemaal ontvangen en keuze maken tussen wie wel en niet is ook een onmogelijke, om maar niet te spreken van het feit dat we dan maar een beperkt aantal coupletten zouden kunnen zingen. Om toch alle liederen te kunnen zingen, zijn er een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig, zoals u ook de andere avonden van ons gewend bent. De avond zal dus helaas online zijn.

Geen reactie op “Kerkdienst 29 augustus 2021”

Reageren