Kerkdienst 5 september 2021

Gepubliceerd op 4 september 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. P. van Veen uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Teun Zondag

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Daar waar het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door gezang.

We mogen de liederen weer meezingen. Omdat het gebouw niet geventileerd wordt, zullen we een beperkt aantal coupletten zingen en niet uit volle borst.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Gemeente zingt staande het intochtslied psalm 139 vers 6

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Drempelgebed

Samenzang Klein Gloria Lied 195

Kyriëgebed

Samenzang Lied 871 (gezang 281)

Gebed

Eerste Bijbellezing Zacharias.8 vers 4-8 en 20-23

Samenzang psalm 139 vers 8

Tweede Bijbellezing Markus 8 vers 22-26

Samenzang lied 339a

Verkondiging – Thema: Zie je al wat

Samenzang lied 839

Geloofsbelijdenis

Gebed

Slotlied staande zingen lied 416

Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 5 september 2021”

Reageren