Kerkdienst 19 september 2021

Gepubliceerd op 18 september 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger mw. ds. Conny Berbée-Bakhuis

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Lydia van der Plas

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Daar waar het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door gezang. Een lied is een luisterlied van YouTube. Dat wordt er bij vermeld.

We mogen de liederen weer meezingen. Omdat het gebouw niet geventileerd wordt, zullen we een beperkt aantal coupletten zingen en niet uit volle borst.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Gemeente zingt staande het aanvangslied 280 vers 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang Lied 280 vers 4

Geloofsbelijdenis

Samenzang lied 939 vers 1

Gebed

1e Schriftlezing Deuteronomium 30 vers 15 – 20

Samenzang lied 313 vers 1 en 2 (gezang 326)

2e Schriftlezing Lucas 13 vers 10 – 17

Samenzang  Lied 146c vers 1 en 6 (gezang 21)

Verkondiging

Luister naar het lied  ‘You raise me up’

Bevestiging van Betsy van der Linden als pastoraal medewerkster

Vraag aan de gemeente:

Gemeente van Christus te Bennebroek,

Nu Betsy van der Linden als pastoraal medewerkster is benoemd, belooft u haar te aanvaarden, haar te omringen met uw medeleven, haar te dragen in uw gebeden en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer?

Gemeente, wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja, van harte!

Samenzang (staande) psalm139 vers 1

Dankgebed en voorbeden

Slotlied staande zingen lied 416 vers 1 en 4

Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 19 september 2021”

Reageren