Kerkdienst 26 september 2021

Gepubliceerd op 26 september 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. J.W. Verwijs uit De Bilt

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Daar waar het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door gezang.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Gemeente zingt staande het aanvangslied psalm 93 vers 1 en 4

Votum en groet

Wetslezing

Ontfermingsgebed

Samenzang lied 632 vers 1

Gebed

1e Schriftlezing Exodus 18 vers 1-13

Samenzang lied 168 vers 1 en 2

2e Schriftlezing Exodus 18 vers 13-27

Samenzang lied 168 vers 3 en 4

Verkondiging

Samenzang lied 994 vers 1 en 4

Dankgebed en voorbeden

Slotlied staande zingen lied 103c vers 1 en 5 (gezang 460)

Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 26 september 2021”

Reageren