Kerkdienst 3 oktober 2021

Gepubliceerd op 3 oktober 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger proponent W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Daar waar het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door gezang.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor Kerk en Israël

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen

Gemeente zingt staande het aanvangslied psalm 130 vers 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 130 vers 3 en 4

Geloofsbelijdenis (12 artikelen)

Samenzang lied 864 vers 1 (gezang 409)

Gebed

1e Schriftlezing Deuteronomium 15 vers 1-11

Samenzang lied 978 vers 1 (gezang 479)

2e Schriftlezing Marcus 10 vers 17-31

Samenzang lied 978 vers 3 en 4 (gezang 479)

Verkondiging naar aanleiding van Marcus 10

Samenzang lied 823 vers 1, 4 en 5 (gezang 480)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijke Onze Vader

Aandacht voor de collecten (digitaal of busjes bij de ingang)

Slotlied staande zingen lied 869 vers 1 en 2 (gezang 431)

Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 3 oktober 2021”

Reageren