Gepubliceerd op 9 oktober 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. A. Christ uit Katwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang. Daar waar het lied ook in het nieuwe liedboek (2013) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door lied.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen

Gemeente zingt staande het aanvangslied gezang 232 vers 1 (lied 380)

Stil Gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm 122 vers 1

Wet des Heren

Samenzang psalm 1 vers 1

Schuldbelijdenis

Samenzang psalm 1 vers 2

Genadeverkondiging

Samenzang psalm 1 vers 3

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Handelingen 8 vers 26-40

Samenzang gezang 326 vers 1 en 2 (lied 313)

Verkondiging

Samenzang psalm 87 vers 1 en 4

Dankgebed/voorbede

Aandacht voor de collecte

Slotlied staande zingen gezang 257

Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen gezang 456 vers 3

(lied 415)

Orgelspel

Geen reactie op “”

Reageren