Kerkdiens 17 oktober 2021

Gepubliceerd op 17 oktober 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. G.F. Smaling uit Oegstgeest

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang. Daar waar het lied ook in het nieuwe liedboek (2013) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door lied. Lied 23c zingen we uit het nieuwe liedboek.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen

Gemeente zingt staande het aanvangslied psalm 121 vers 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 121 vers 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Samenzang gezang 434 vers 1 en 5 (lied 868)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezingen: Handelingen 8: 26-38 en 21: 8 en 9

Samenzang psalm 67 vers 2

Prediking

Samenzang gezang 447 vers 1 en 4 (lied 943)

Herdenking overleden gemeentelid (staande)

mw. Clara Woutera van der Vorm-Schuurman

Zingen lied 23c vers 1 en 5

Dankgebed en voorbede

Staande gezongen slotlied psalm 105 vers 1 en 18

Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdiens 17 oktober 2021”

Reageren