Kerkdienst 24 oktober 2021

Gepubliceerd op 23 oktober 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. A. van Duinen uit Loosdrecht

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang. Daar waar het lied ook in het nieuwe liedboek (2013) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door lied. Een lied komt alleen voor in het nieuwe liedboek en deze wordt voorafgegaan door het woord lied.

De Bijbellezing komt uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie kerk in actie werelddiaconaat;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen

Gemeente zingt staande het aanvangslied psalm 95 vers 3 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 81 vers 1, 5 en 8

Wetslezing

Samenzang gezang 408 vers 3 en 4 (lied 863)

Gebed om de opening van de schrift

Schriftlezing: Numeri 20 vers 2-13

Samenzang psalm 106 vers 15 en 21

Verkondiging

Samenzang lied 659 vers 1, 4 en 5

Liturgisch moment t.b.v. de collecten

Dankgebed en voorbede

Staande gezongen slotlied gezang 409 vers 1 en 4 (lied 864)

Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 24 oktober 2021”

Reageren