Kerkdienst 7 november 2021

Gepubliceerd op 6 november 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. J. Mulder uit Hilversum

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Daar waar het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Gemeente zingt staande het aanvangslied lied 280 vers 1, 2 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang lied 280 vers 4, 5, 6 en 7

Geloofsbelijdenis bij monde van de voorganger

Samenzang psalm 119 vers 30

Gebed om ontferming over de nood van de wereld

Samenzang lied 302 vers 1 (gezang 254)

Gebed voor de opening van het Woord

Lezing Oude Testament: Psalm 44 door ouderling van dienst

Samenzang psalm 44 vers 1 

Lezing Nieuwe Testament: Lukas 18:1-8 door de voorganger

Samenzang psalm 44 vers 11

Preek

Meditatief orgelspel

Samenzang lied 91A vers 1 en 3

Aandacht voor de Collecte als liturgisch moment

Dankzegging, voorbede, stil gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Staande gezongen slotlied lied 973 vers 1 en 3

Zending en Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 7 november 2021”

Reageren