Herdenkingsdienst 21 november 2021

Gepubliceerd op 21 november 2021 door Alex onder Nieuws

Helaas heeft de kerkenraad moeten besluit koffiedrinken af te gelasten vanwege de coronamaatregelen en de grote hoeveelheid besmettingen.

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger proponent mw. M. Eijkelenboom-Den Uijl uit Lopikerkapel

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Beeld en geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Daar waar het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Gemeente zingt staande het aanvangslied lied 275 vers 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging

Samenzang lied 275 vers 4 en 5

Gebed om ontferming

Samenzang psalm 75 vers 1 en 2

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Openbaring 7 vers 9 t/m 17

Samenzang psalm 62 vers 4 en 5

Preek

Samenzang lied 756 vers 1, 2 en 6 (gezang 294)

Gedachtenis van degenen die ons zijn voorgegaan

Afgesloten met het samen zingen van lied 598 (3x)

Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft. (2x)

Dankgebed – voorbeden –  stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven

Staande gezongen slotlied lied 769 vers 1 en 5 (gezang 300)

Zending en Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Herdenkingsdienst 21 november 2021”

Reageren