Kerk-zijn in coronatijd

Gepubliceerd op 27 november 2021 door Alex onder Nieuws

Gebruiksplan voor de Hervormde Gemeente Bennebroek
voor de periode vanaf 20 november 2021

De maatregelen zijn gebaseerd op het protocol van de PKN. Daarbij zijn de voorschriften van het RIVM in acht genomen.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het gebruiksplan. Dit plan is besproken en akkoord bevonden in de kerkenraadsvergadering, daarna steeds aan de gewijzigde coronaregels aangepast.

 • De kerkenraad heeft besloten de diensten aangepast te houden, met in acht name van een aantal regels.
 • In de dienst mag worden meegezongen. Vanwege het besmettingsrisico zingen we echter een beperkt aantal coupletten.
 • Gemeenteleden bepalen zelf of zij wel of niet deelnemen aan de kerkdiensten.
 • Omdat de ventilatie een besmettingsrisico kan zijn, blijft de ventilator en daarmee de verwarming tijdens de kerkdienst uit. Kleed u op koude dagen warm genoeg.
 • U kunt gaan zitten waar u wilt en met wie u wilt. U bent echter verplicht om op 1,5 meter afstand van niet huisgenoten te gaan zitten. De lage zijbanken worden gesloten, de hoge banken en overige banken en stoelen kunt u wel gebruiken.
 • De diensten blijven hybride, u kunt met ons verbonden blijven via de kerkomroep. De link is: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
  En sinds oktober 2021 is de dienst ook via beeld en geluid te volgen. De link daarvoor is: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2528-Hervormde-Kerk-Bennebroek-PKN
 • De liturgie zal aan de ons bekende adressen blijven worden toegezonden.
 • We nemen de geldende regels in acht. Bent u ziek of verkouden, dan blijft u thuis.
 • De ouderling van dienst loopt naar de microfoon voor de mededelingen. Hij/zij geeft geen hand aan de voorganger, maar brengt de handdruk via een knik richting de predikant op de preekstoel over. De predikant ontvangt deze bij wijze van handdruk.
 • We gaan staan bij het intochtslied en bij het slotlied en de zegen van de Predikant.
 • Het Amen zingen we gezamenlijk.
 • Het Onze Vader mag worden meegebeden.
 • Neem zoveel mogelijk uw eigen liedboek en bijbel mee om mee te lezen.
 • Na afloop van de dienst gaat de voorganger als eerste naar buiten waar u hem/haar kunt begroeten, ook enkel met een knik of een paar woorden. Buiten kunt u op gepaste afstand wel een praatje met elkaar maken, maar geen groepjes vormen. U houdt daarbij rekening met de 1,5 meter afstand en u voorkomt fysiek contact, zoals handen schudden.
 • We collecteren digitaal of voor en na de dienst. U kunt uw bijdrage digitaal overmaken naar de volgende rekeningnummers:
  rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek. Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden. De doelen zullen u bekend worden gemaakt.
  Bij binnenkomst kunt u ook contant een gift geven in de daarvoor achter in de kerk staande collectebusjes.
 • We gaan de klokken voor de dienst weer luiden.
 • Enkel de ouderling van dienst komt in de consistorie voor de dienst met de predikant samen.
 • In de hal staat desinfecterende hand-gel die u naar eigen inzicht kunt gebruiken.
 • Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal blijft u op uw plaats zitten. We brengen het brood en de wijn bij u. Daarna zullen we gelijktijdig (en gelijk met de luisteraars thuis) het brood eten en de wijn drinken.
 • De bloemen uit de kerk worden met in acht name van de RIVM-regels bij de gemeenteleden bezorgd.

De kerkenraad.

Versie 9 d.d. 19-11-2021

Geen reactie op “Kerk-zijn in coronatijd”

Reageren