Kerkdienst 28 november 2021

Gepubliceerd op 27 november 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. D. Verboom uit Rijnsburg

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied en uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2021).

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Avondmaalscollecte is voor Mercyships.

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Gemeente zingt staande het aanvangslied psalm 63 vers 1 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoediging

Samenzang gezang 126 vers 3

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Ruth 2:1-19

Samenzang gezang 21 vers 3 en 6

Verkondiging: toevlucht nemen onder Gods vleugels

Samenzang psalm 36 vers 3a2b als 1 couplet

(dus eerste 6 regels van vers 3 gevolgd door de laatste 6 regels van vers 2)

Voorbereiding heilig avondmaal

Gebed

Geloofsbelijdenis

Samenzang gezang 117 vers 3

Nodiging en bediening Heilig Avondmaal

(we eten tegelijk het brood en drinken gelijk de wijn, op aangeven van de predikant)

Samenzang gezang 117 vers 7

Dankgebed – voorbeden –  stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven

Staande gezongen slotlied lied 416 alle verzen

Zending en Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 28 november 2021”

Reageren