3e Advent zondag

Gepubliceerd op 11 december 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger proponent W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Daar waar het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Gemeente zingt staande het aanvangslied psalm 85 vers 1

Stil gebed, votum, groet

Aanvangstekst: Jes 35, 10

Samenzang psalm. 85 vers 3

Geloofsbelijdenis (12 artikelen)

Samenzang psalm 48 vers 3

Gebed

Samenzang lied 437 vers 1, 2, 3 en 4 (gezang 128)

Eerste schriftlezing Jesaja 35

Tweede schriftlezing Mattheus 11 vers 2 – 10

Samenzang lied 439 vers 1, 2 en 4 (gezang 126)

Verkondiging naar aanleiding van Jesaja 35

Samenzang lied 546

Herdenking van ons overleden gemeentelid Ina van Kerkhof

Samenzang lied 23b vers 1

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijke Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven

Staande gezongen slotlied psalm 85 vers 4

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “3e Advent zondag”

Reageren