1e Kerstdag

Gepubliceerd op 24 december 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. A. Christ uit Katwijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Solozang: mevrouw Christ

Beeld en geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang. Daar waar het lied ook in het nieuwe liedboek (2013) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door lied.

De Bijbellezing komt uit de NBV’21 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie; kerk-in-actie: Kinderen in de Knel

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang aanvangslied gezang 145 vers 1, 2 en 3 (lied 476)

Stil Gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm 98 vers 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Samenzang psalm 118 vers 10

Gebed om de opening van het Woord

Eerste schriftlezing Jesaja 9 vers 1 tot en met 6

Solozang Johan de Heer 613 “In Bethlehems Stal”

Tweede schriftlezing Lucas 2 vers 1 tot en met 21

Samenzang gezang 143 geheel (lied 483)

Verkondiging

Samenzang gezang 139 geheel (lied 478)

Solozang gezang 118 vers 1 en 2 (lied 442)

Dankgebed/voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang slotlied gezang 134 geheel (lied 487)

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Samenzang Ere zij God

Ere zij God, ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge

Ere zij God in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde

vrede op aarde, vrede op aarde!

In de mensen, in de mensen een welbehagen

in de mensen een welbehagen, een welbehagen!

Ere zij God, ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Amen, amen.

Orgelspel

Wij wensen u een gezegend 1e kerstdag toe.

Geen reactie op “1e Kerstdag”

Reageren