Kerkdienst 2 januari 2022

Gepubliceerd op 2 januari 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. P. van Veen uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Daar waar het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de NBV vertaling 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang introïtus psalm 72 vers 1 en 2

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Drempelgebed

Samenzang psalm 72 vers 5 en 7

Kyriëgebed

Samenzang lied 320 (gezang 62)

Gebed

Eerste schriftlezing Jesaja 60 vers 1 tot en met 6

Samenzang lied 444 (gezang 124)

Tweede schriftlezing Mattheus 2 vers 1 tot en met 12

Samenzang lied 518 vers 1 en 2 (gezang 157)

Verkondiging – Thema: De ster van Bethlehem

Samenzang lied 319 vers 1, 4, 5 en 7

Gebed

Aandacht voor de (digitale) collecte.

Samenzang slotlied lied 871 (gezang 281)

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

De Hervormde Gemeente Bennebroek
wenst u
een gezegend en gezond 2022 toe.

Geen reactie op “Kerkdienst 2 januari 2022”

Reageren