Kerkdienst 16 januari 2022

Gepubliceerd op 15 januari 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. J. de Goei uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; Oecumenisch werk

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied psalm 89 vers 1

Stil gebed:

Votum en Groet:   

 

Aanvangstekst:        Lukas 2 : 34 – 35.

En Simeon zegt tot Maria: ” Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden.

Samenzang psalm 139 vers 1 en 3

Gebodslezing: Efeze 4 vers 17 tot en met  32

Samenzang gezang 449 vers 1 en 4

Gebed

Schriftlezing Marcus 1 vers 21 tot en met 28

Samenzang psalm 119 vers 6

Prediking: Tekst:    Marcus 1 vers 24

“Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener?”

Meditatief orgelspel

Dankgebed en voorbede

Aandacht voor de (digitale) collecte.

Samenzang slotlied lied 413 (gezang 444)

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 16 januari 2022”

Reageren