Kerkdienst 22 januari 2022

Gepubliceerd op 22 januari 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. Johan B. Mulder uit Hilversum

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst en pastoraat;

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied lied 287 vers 1

Moment van stilte

Votum en Groet

Samenzang psalm 66 vers 1, 5 en 6

Gebed voor de nood van de wereld

Samenzang Glorialied lied 713 vers 1 en 5 (gezang 301)

De Tien woorden

Samenzang psalm 119 vers 21

Gebed voor de verlichting van de Heilige Geest

Eerste lezing: Mattheus 3 vers 13 tot en met 17

(door ouderling van dienst)

Samenzang lied 538 vers 1 en 2 (gezang 172)

Tweede lezing: Handelingen: 10 vers 34 tot en met 38

Samenzang lied 538 vers  3 en 4

Preek

Samenzang Credo lied 340b (Ik geloof in God de Vader)

Dankzegging

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Aandacht voor de (digitale) collecten

Samenzang slotlied lied 905 vers 1 en 4

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 22 januari 2022”

Reageren