Kerkdienst

Gepubliceerd op 5 februari 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger proponent W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Beeld en geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie; Werelddiaconaat.

-voor de kerkrentmeesters; eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied psalm 93 vers 1

Stil gebed, votum en groet

Aanvangstekst

Samenzang psalm 93 vers 2

Wetslezing Romeinen 12 vers 9 tot en met 21

en Romeinen 13 vers 8 tot en met 10

Samenzang psalm 93 vers 4

Gebed

Eerste schriftlezing Jesaja 61 vers 1 tot en met 6

Samenzang lied 825 vers 1 en 2 (gezang 86)

Tweede schriftlezing Lucas 4 vers 14 tot en met 30

Samenzang lied 825 vers 5 en 7

Verkondiging n.a.v. Lucas 4 (thema: Als Jezus tussenbeide komt)

Samenzang psalm 67 vers 1

Aandacht voor de (digitale) collecten

Samenzang slotlied psalm 67 vers 2

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst”

Reageren