Kerkdienst 20 februari 2022

Gepubliceerd op 19 februari 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. M. de Goei-Jansma uit Amerfoort

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Beeld en geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de NBV’51.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-de Avondmaalscollecte is bestemd voor Mercy Ships

-voor de kerkrentmeesters; eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied psalm 65 vers 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: 

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

(Romeinen 8:32)

Samenzang psalm 146 1 en 3

Gebed

Bijbellezing: Genesis 22: 1-18

Samenzang gezang 14 vers 1, 4 en 5 (lied 23b)

Verkondiging De HERE zal erin voorzien. (Genesis 22:14b)

Samenzang lied 53 vers 1 en 5 (Bundel Johannes de Heer)

1

Ga niet alleen door ’t leven, Die last is u te zwaar.

Laat Eén u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar!

Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween,

en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!

En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!

5

Welzalig, die ’t ervaren, dat Hij hun alles is;

dan kennen z’ in gevaren bezorgdheid noch gemis.

Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen.

Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!

Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!

Viering van het Heilig Avondmaal

Psalm 103 vers 1 en 3

Dankgebed en voorbeden en gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Samenzang slotlied gezang 429 vers 1, 2 en 3

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 20 februari 2022”

Reageren