Kerkdienst 6 maart 2022

Gepubliceerd op 5 maart 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. J.A. Berkheij uit Nigtevecht

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Het lied uit de Evangelische Liedbundel wordt met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de NBG vertaling uit 1951.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied psalm 89 vers 1

Votum

Groet

Gebod uit Exodus 20:1-17

Gebed om schuldvergeving

Samenzang psalm 89 vers 6

Gebed

Schriftlezing uit Johannes 11 ver 1 tot en met 11

Samenzang gezang 268 vers 1 en 3

Schriftlezing Johannes 11 vers  19 tot en met 44

Samenzang gezang 199 vers 1, 2, 3, 5 en 6 (lied 767)

Verkondiging

Zingen Evangelische Liedbundel 263 vers 1, 3 en 4

1      Door de wereld gaat een woord                      3  Menigeen ging zelf op pad

        en het drijft de mensen voort:                           daar hij thuis geen vrede had.

        ‘Breek uw tent op, ga op reis                             Eeuwig heimwee spoort hem aan

        naar het land dat Ik u wijs.’                               laat ook hem het woord verstaan.

Refrein:                                                             Refrein

Here God, wij zijn vervreemden

door te luist’ren naar uw stem.

Breng ons saam met uw ontheemden

naar het nieuw Jeruzalem.

4      Door de wereld klinkt een lied

        tegen angsten en verdriet,

        tegen onrecht, tegen dwang

        richten pelgrims hun gezang.

Refrein

Gebeden

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten.

Samenzang slotlied gezang 91 vers 1 (4 regels), vers 1-2 (volgende 2 regels met 1e2 regels vers 2), vers 2 (resterende 4 regels van vers 2) (melodie gezang 392, 4 regels lang)

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 6 maart 2022”

Reageren