Kerkdienst 13 maart 2022

Gepubliceerd op 12 maart 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. W.F. Schormans uit Voorburg

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Het lied uit de Evangelische Liedbundel wordt met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied lied 23c, vers 1, 2 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang lied 23c vers 4

Lezing van het gebod

Schuldbelijdenis

Samenzang lied 558 vers 1, 3, 9 en 10 (gezang 178)

Gebed om de opening van het woord

Eerste schriftlezing 2 Samuel 6 vers 14 tot en met 16

Tweede schriftlezing Mattheüs 26 vers 1 tot en met 16

Samenzang psalm 119 vers 14 en 16

Verkondiging

Samenzang lied 575 vers 1 en 3 (gezang 182)

Gebeden

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten

(collecten zelf zijn digitaal of via de busjes achter in de kerk)

Samenzang slotlied lied 556 vers 1, 2 en 3 (gezang 173)

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 13 maart 2022”

Reageren