Kerkdienst 20 maart 2022

Gepubliceerd op 18 maart 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied lied 535d, lied 25a, lied 535d

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Psalm 10 vers 14a

‘Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in Uw hand.’

Samenzang lied 547 (gezang 184)

Gebed om ontferming

Samenzang lied 558 vers 1 en 9 (gezang 178)

Woorden van leven Romeinen 5, 6 – 11

Samenzang lied 578 vers 1, 2 en 6 (gezang 192)

Gebed om de opening van het Woord

Samenzang lied 240 vers 3 (gezang 316)

Eerste schriftlezing Klaagliederen 3 vers 20 tot en met 33

Tweede schriftlezing Lucas 13 vers 1 tot en met 9

Samenzang lied 903 vers 1, 3 en 6 (gezang 426)

Verkondiging

Samenzang lied 841

Dankgebed – voorbeden –  stil gebed – Onze Vader

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten

(collecten zelf zijn digitaal of via de busjes achter in de kerk)

Samenzang slotlied lied 910 vers 1, 2 en 4 (gezang 448)

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 20 maart 2022”

Reageren