Kerkdienst 27 maart 2022 (Denk aan de zomertijd u slaapt een uur korter)

Gepubliceerd op 25 maart 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. G.F. Smaling uit Oestgeest

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied.

De Bijbellezing komt uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied psalm 9 vers 1 en 5

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 9 vers 6 en 10

Belofte en gebod: 2 Timotheüs 3: 12-4:5

Samenzang psalm 119 vers 40

Gebed om de opening van de Schriften

1e Schriftlezing Exodus 3 vers 7 tot en met 14

Samenzang gezang 284 vers 3 (lied 1009)

2e Schriftlezing: Mattheüs 16 vers 13 tot en met 26

Samenzang gezang 442 vers 1 en 2 (lied 835)

Prediking: Mattheüs 16: 24b: “De macht van de onmacht”.

Samenzang gezang 442 vers 3 en 4

Dankgebed en voorbede

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten

(collecten zelf zijn digitaal of via de busjes achter in de kerk)

Samenzang slotlied psalm 27 vers 1a/2b en 3

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 27 maart 2022 (Denk aan de zomertijd u slaapt een uur korter)”

Reageren