Kerkdienst 3 april 2022

Gepubliceerd op 2 april 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. Conny Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied lied 283 vers 1, 2 en 3

Bemoediging en groet

Samenzang lied 283 vers 4 en 5

Gebed om ontferming

Samenzang psalm 43 vers 3 en 4

Gebed bij de opening van het Woord

1e Schriftlezing Lucas 15 vers 11 tot en met 20a

Samenzang lied 221

2e Schriftlezing Lucas 15 vers 20b tot en met 32

Samenzang psalm 103 vers 1 en 5

Verkondiging

Samenzang lied 837 vers 1 en 4

Gebeden

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten

(collecten zelf zijn digitaal of via de busjes achter in de kerk)

Samenzang slotlied lied 838 vers 1 en 4 (gezang 481)

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 3 april 2022”

Reageren