Kerkdienst 10 april 2022

Gepubliceerd op 10 april 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger drs. Paul van Dam uit Houten

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied psalm 24 vers 1, 2 en 3

Stil gebed – bemoediging en groet

Samenzang  Psalm 24 vers 4 en 5

Gebed om ontferming

Samenzang psalm 32 vers 1 en 2

Gebed voor de opening van het Woord 

Eerste schriftlezing oude testament Jesaja 50 vers 4 tot en met 7

Luisteren naar een koraal uit de Mattheus Passion:

Bach koor en orkest o.l.v. Pieter Jan Leusink; Vertaling: Ria Borkent

Mijn Lieve Jezus, wat hebt U misdreven, dat men een zo hard vonnis heeft gewezen? Wat is uw schuld, tot welke diepe dalen, bent U gevallen?

Tweede schriftlezing nieuwe testament Marcus 14 vers 1 tot en met 11

Luisteren naar een lied uit het Paasoratorium: Het Lam dat ons doet leven.

Tekst: Ria Borkent / Muziek: Dirk Zwart

Maria heeft aan Jezus een goede daad gedaan.

Zij heeft haar liefde Hem betoond, met stromend goud Zijn hoofd gekroond,

de weelde van haar hart heeft zij zo overvloedig uitgestort,

dat van haar werk gesproken wordt voor altijd.

Maria heeft aan Jezus een goede daad gedaan die zij met nardus overgoot,

geen dood is rijker dan Zijn dood.

Die zij met balsem heeft gezalfd gaat op naar Zijn begrafenis, omdat het bijna Pasen is en hoog tijd.

Gij hebt aan mij, Heer Jezus, Uw goede dood gedaan.

Gezegende naar wie ik tast, aanzie het kruikje van albast, mijn hart, dat tot U openbreekt

en neem dan alle lof en dank als mirre aan, als een geschenk voor altijd.

Uitleg en verkondiging

Samenzang Lied 556 (gezang 173)

Gebeden

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten

(collecten zelf zijn digitaal of via de busjes achter in de kerk)

Samenzang slotlied psalm 118 vers 9 en 10

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 10 april 2022”

Reageren