Kerkdienst 1 mei 2022

Gepubliceerd op 30 april 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorgangers ds. J.W. Verwijs uit De Bilt

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De schriftlezing wordt verzorgd door de ouderling van dienst.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Samenzang intochtslied (staande) psalm 66 vers 1 en 2

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Samenzang vervolg psalm 66 vers 3

Lied Psalm 66:3

Wetslezing naar Deuteronomium 5 vers 6 tot en met 21

Ontfermingsgebed/verootmoedigingsgebed

Samenzang vervolg psalm 66 vers 6 en 7

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Numeri 27 vers 12 tot en met 23

Samenzang lied 362 vers 1 en 2

Schriftlezing Openbaring 7: 9-17

Lied 637 alle verzen

Verkondiging

Lied 653 vers 1, 6 en 7 (gezang 75)

Gebeden – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten

(collecten zelf zijn digitaal of via de busjes achter in de kerk)

Samenzang Slotlied (staande) 725 (alle verzen)

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Samenzang lied van het scherm Wilhelmus

(lied 708 vers 1 en 6; gezang 411)

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 1 mei 2022”

Reageren