Kerkdienst 8 mei 2022

Gepubliceerd op 7 mei 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorgangers proponent mevrouw J.C. Eikelenboom-den Uijl

uit Lopikerkapel.

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Samenzang intochtslied (staande) psalm 66 vers 1

Stil gebed

Bemoediging

Samenzang psalm 66 vers 6 en 7

Inleiding

Gebed om ontferming

Samenzang loflied lied 704 vers 1, 2 en 3 (gezang 44)

Gebed bij de opening van het Woord om de verlichting met Gods Geest

Schriftlezing: Johannes 16 vers 16 tot en met 23

Samenzang lied 923 vers 1, 2 en 3

Preek

Samenzang lied 641 vers 1 en 2 (gezang 217)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten

(collecten zelf zijn digitaal of via de busjes achter in de kerk)

Samenzang Slotlied (staande) 422 (alle verzen)

Wegzending en zegenbede, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Samenzang lied van het scherm Wilhelmus

(lied 708 vers 1 en 6; gezang 411)

Geen reactie op “Kerkdienst 8 mei 2022”

Reageren