Kerkdienst 26 juni 2022

Gepubliceerd op 25 juni 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. J. de Goei uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Jan Willem van de Oever

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Samenzang intochtslied (staande) psalm 121 vers 1, 3 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst:   Ezechiël 36 : 26.

“Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven”.

Samenzang gezang 437 (lied 128)

Gebodslezing Galaten 5: 16-25

Samenzang psalm 51 vers 4 en 5

Kindermoment

Gebed bij de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Eerste schriftlezing Genesis 21 vers 14 tot en met 21

Tweede schriftlezing Handelingen 16 vers 4 tot en met

Samenzang lied 418 vers 1 en 2

Prediking op basis van tekst: Handelingen 16 vers 14f

“En de Here opende haar hart”

Samenzang gezang 487

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gesproken Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment, de feitelijke collecte vindt digitaal of voor / na de kerkdienst plaats via de busjes.

Samenzang slotlied (staande) Evangelische Liedbundel 376

Abba, Vader, U alleen,                                      Abba, Vader, laat mij zijn,

U behoor ik toe,                                              slechts van U alleen,

U alleen doorgrondt mijn hart,                           dat mijn wil voor eeuwig zij,

U behoort het toe.                                           d’Uwe en anders geen.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,                         Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,

U laat nooit alleen,                                           laat mij nimmer gaan,

Abba, Vader, U alleen,                                      Abba, Vader, laat mij zijn,

U behoor ik toe.                                              slechts van U alleen.

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Lied 416

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 26 juni 2022”

Reageren