Kerkdienst 3 juli 2022 en koffie drinken na de dienst

Gepubliceerd op 2 juli 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. J.G. Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Arno van Doorn

Organist: Gert Stad

Techniek: Jan Willen van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Samenzang intochtslied (staande) psalm 33 vers 1 en 2

Stil gebed 

Bemoediging en groet

Samenzang psalm 33 vers 8

Gebed om ontferming

Samenzang lied 117 a (gezang 16)

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing uit Handelingen 5 vers 26 tot en met 42

Samenzang lied 726 vers 1, 2 en 6 (gezang 109)

Tweede schriftlezing: I Corinthiërs 4 vers 1 tot en met  5

Samenzang lied 838 vers 1 en 3 (gezang 481)

Verkondiging Thema: ‘Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over’

Samenzang lied 675 (gezang 477)

Geloofsbelijdenis

Samenzang lied 939 vers 1 en 3

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment, de feitelijke collecte vindt digitaal of voor / na de kerkdienst plaats via de busjes.

Samenzang slotlied (staande) lied 315 vers 1 en 3 (gezang 330)

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Lied van de Muur (via de schermen) lied 939 vers 1

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 3 juli 2022 en koffie drinken na de dienst”

Reageren