Kerkdienst 14 augustus 2022

Gepubliceerd op 13 augustus 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger proponent mw. M. Eikelenboom-den Uijl uit Lopikerkapel

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor Kerk-in-Actie bestemd voor het Werelddiaconaat.

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang lied 600 vers 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging

Drempelgebed

Samenzang vervolg aanvangslied: lied 600 vers 4 en 5

Inleiding

Gebed om ontferming

Samenzang glorialied: lied 304 vers 1, 2 en 3

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezingen:

1 Jeremia    1 vers 4 tot en met 9

2 Johannes 1 vers 1 tot en met 5

Samenzang psalm 81 vers 4, 8 en 9

Verkondiging

Samenzang lied 833 (2x) Nederlandse vertaling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en samen Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment, de feitelijke collecte vindt digitaal of voor / na de kerkdienst plaats via de busjes.

Samenzang Slotlied (staande) lied 836 vers 1, 2 en 5 (nieuwe melodie )

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Opwekking 249

(Evangelische Liedbundel 212)

1     Heer, wat een voorrecht                          2   Samen te strijden

       Om in liefde te gaan                                  in woord en in werk.

       Schouder aan schouder                             Eén zijn in U,

       In Uw wijngaard te staan                           dat alleen maakt ons sterk

       Samen te dienen, te zien wie U bent            Delen in vreugde, in zorgen, in pijn

       Want Uw woord maakt Uw wegen bekend     Als Uw kerk, die waarachtig wil zijn

Refrein:        Samen op weg gaan, dat is ons gebed

                   Als een volk, dat juist daarvoor

                   Door U apart is gezet

                   Vol van Uw liefde, genade en kracht

                   Als een lamp, die nog schijnt in de nacht

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 14 augustus 2022”

Reageren