Kerkdienst 28 augustus 2022 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 27 augustus 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. P. van Veen uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie.

-voor de Kerkrentmeesters bestemd voor Eredienst en Pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang psalm 139 vers 1 en 14

Persoonlijk gebed

Votum en Groet

Drempelgebed

Samenzang Klein Gloria (staande) Lied 195

(We gaan zitten)

De Tien Woorden

Samenzang lied 146c vers 1, 2, 3 en 4 (gezang 20)

Gebed

Eerste Schriftlezing Deuteronomium 24 vers 17 tot en met 22

Samenzang lied 146c vers 5, 6 en 7

Tweede Schriftlezing Lukas 14 vers 7 tot en met 14

Samenzang lied 139a

Verkondiging – thema: Het draait niet om jou

Samenzang lied 990 (gezang 70)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en samen Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment, de feitelijke collecte vindt digitaal of voor / na de kerkdienst plaats via de busjes.

Samenzang Slotlied (staande) lied 418

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Tussentijds 118

2  Licht, van mijn stad de stedehouder,           3  Alles zal zwichten en verwaaien

    Aanhoudend licht dat overwint.                      Wat op het licht niet is geijkt.

    Vaderlijk licht, steevaste schouder,                 Taal zal alleen verwoesting zaaien

    Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.                En van ons doen geen daad bekijft.

    Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen                Veelstemmig licht, om aan te horen

    Of ergens al de wereld daagt                          Zolang ons hart nog slagen geeft.

    Waar mensen waardig leven mogen                Liefste der mensen, eerstgeboren,

    En elk zijn naam in vrede draagt.                    Licht, laatste woord van Hem die leeft.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 28 augustus 2022 met koffiedrinken”

Reageren