Kerkdienst 25 september 2022

Gepubliceerd op 24 september 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. A. Christ uit Katwijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de NBG’51 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Voor het diaconale werk.

-voor de Kerkrentmeesters bestemd voor Eredienst en Pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang psalm 92 vers 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Samenzang gezang 328 (lied 314)

Wet des Heren

Samenzang psalm 32 vers 1

Schuldbelijdenis

Samenzang psalm 32 vers 2

Genadeverkondiging

Samenzang psalm 32 vers 3 en 4

Gebed om de opening van het Woord.

Schriftlezing Lucas 19 vers 1 tot en met 10

Samenzang psalm 119 vers 12 en 40

Verkondiging

Samenzang gezang 436 vers 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment

Slotlied (staande) samenzang gezang 257

Zegen, beantwoord met gezang 456 vers 3

Lied van de muur (via de schermen) Joh. de Heer lied 140

1   Ik zie een poort wijd open staan,                               2   Die open poort laat d’ingang vrij

     Waardoor het licht komt stroomen,                                Aan wie komt binnenvlieden.

     Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan                  Aan rijk en arm, aan u en mij

     Om vrede te bekomen.                                                  Komt Jezus vrede bieden.

Refrein:                                                                        

Genade Gods, zoo rijk en vrij!
Die poort staat open, ook voor mij,
voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

3   Die open poort leidt tot Gods troon:                          4   In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon,

     Ga door, laat niets u hind’ren.                                        Daar leidt het kruis tot zegen,

     Neem op uw kruis, aanvaard de kroon,                           Daar dragen wij voor kruis, een kroon,

     Die God biedt aan Zijn kind’ren.                                     Door Jezus’ bloed verkregen.

Refrein                                                                           Refrein

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 25 september 2022”

Reageren