Kerkdienst 2 oktober 2022

Gepubliceerd op 1 oktober 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. M. De Goei-Jansma uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de NBG’51 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Via de diaconie voor Kerk en Israël.

-voor de Kerkrentmeesters bestemd voor de nieuwe kanselbijbel NBV 2021.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang lied 412 vers 1 en 6 (gezang 399)

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Aanvangstekst: Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden, roep hem terwijl Hij nabij is. (Jesaja 55: 6)

Samenzang psalm 43 vers 3 en 4

Woorden van geloof

Samenzang lied 886 vers 1 en 2

Moment voor jong en oud

Samenzang Evangelische Liedbundel lied 420

Refrein: Als je bidt, zal Hij je geven

als je klopt aan de deur, zal Hij open doen

als je zoekt, dan zul je ’t vinden

halleluja (4*)

Als je de Vader vraagt om ’n brood, geeft Hij je zeker nooit een steen

al je gebeden klein of groot, heus Hij vergeet er niet één.

Refrein: Als je bidt, zal Hij je geven

als je klopt aan de deur, zal Hij open doen

als je zoekt, dan zul je ’t vinden

halleluja (4*)

Als je mijn Vader iets wil vragen, vraag in mijn naam Ik zal het doen.

Ik ben met je alle dagen, Ik ben dezelfde als toen.

Refrein: Als je bidt, zal Hij je geven

als je klopt aan de deur, zal Hij open doen

als je zoekt, dan zul je ’t vinden

halleluja (4*)

Gebed

Eerste Schriftlezing Jesaja 55 vers 1 tot en met 3

Tweede Schriftlezing Openbaring 3 vers 14 tot en met 21

Samenzang lied 836 vers 2, 4 en 5

Uitleg en Verkondiging: Openbaring 3 vers 20

Samenzang lied 512 vers 1, 2, 4 en 5 (gezang 446)

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment

Slotlied (staande) samenzang Evangelische Liedbundel lied 501

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou.

Vrede van hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam, in Jezus’ naam geef ik jou:

Vrede van hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

Heilige geest, de heilige geest, de Heilige geest zij met jou.

Vrede van hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de muur (via de schermen) Lied 415 (gezang 456)

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 2 oktober 2022”

Reageren