Kerkdienst 9 oktober 2022 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 9 oktober 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. P.M. van Dam uit Houten

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.
Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.
Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:
-Via de diaconie voor het JOP (jeugd onder pastoraat).
-voor de Kerkrentmeesters bestemd voor de nieuwe kanselbijbel NBV 2021.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang lied 287 vers 1, 2 en 5

Stil Gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm van de zondag psalm 66 vers 1, 2 en 3

Gebed om ontferming

Samenzang glorialied psalm 66 vers 7

Gebed

Eerste Schriftlezing Numeri 27 vers 12 tot en met 23

Samenzang lied 362 vers 1, 2 en 3


Tweede Schriftlezing Openbaring 7 vers 9 tot en met 17

Samenzang lied 726 vers 1, 3 en 4 (gezang 109)

Derde Schriftlezing Johannes 10 vers 22 tot en met 30

Samenzang lied 339a

Uitleg en Verkondiging

Samenzang lied 377 vers 1, 2, 3, 4, 6 en 7

Herdenking

Samenzang lied 23b vers 1 en 5.

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment

Slotlied (staande) samenzang lied 725 vers 1, 3 en 4

Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 406

 1. Eens zal op de grote morgen
  klinken het bazuingeschal,
  dan zal Jezus wederkomen
  als de Rechter van ’t heelal.

Refrein: Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

 1. Eens zal op de grote morgen
  blank en bruin worden vereend:
  kleur of ras is niet belangrijk,
  maar Gods gunst aan ons verleend.

Refrein: Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 9 oktober 2022 met koffiedrinken”

Reageren