Kerkdienst 16 oktober 2022

Gepubliceerd op 15 oktober 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: proponent W. van Stuijvenberg uit Waddixveen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Via de diaconale werkzaamheden.

-voor de Kerkrentmeesters bestemd voor de nieuwe kanselbijbel NBV 2021.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang psalm 111 vers 1

Stil Gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm 111 vers 2 en 3

Leefregel Romeinen 12 vers 9 – 21 en Romeinen 13 vers 8 – 10

Samenzang lied 841

Gebed

Eerste Schriftlezing Deuteronomium 24 vers 17 tot en met 22

Samenzang lied 221 vers 1

Tweede Schriftlezing Filemon

Samenzang lied 221 vers 2 en 3

Verkondiging n.a.v. Filemon: thema aanvaarden

Samenzang lied 418

Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk ‘Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment

Slotlied (staande) samenzang psalm 73 vers 9

Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de muur (via de schermen) Lied 416

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 16 oktober 2022”

Reageren