Kerkdienst 23oktober 2022 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 23 oktober 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. D. van Arkel uit Leusden

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Via de diaconale werkzaamheden.

-voor de Kerkrentmeesters bestemd voor de nieuwe kanselbijbel NBV 2021.

Liturgie

Orgelspel

Woord van begroeting en welkom door de ouderling van dienst

Op de drempel

Toenadering

Intochtslied (staande) samenzang psalm 84 vers 1 en 2

Verstilling en toenadering

Bemoediging

Groet

De gemeente gaat zitten.

Samenzang Lied 314 vers 1, 2 en 3 (gezang 328)

Woord

De Schriften gelezen, gezongen, uitgelegd en verkondigd

Gebed

Eerste schriftlezing: Job 19 vers 23 tot en met 27

Samenzang lied 362 vers 1 en 3

Tweede schriftlezing Marcus 12 vers 18 tot en met 27

Gezongen lofzegging lied 339a

Verkondiging.

Kort meditatief orgelspel

Aansluitend samenzang als een gezongen geloofsbelijdenis lied 513

(gezang 1)

                                               Antwoord

                                          Gebeden en gaven

De gebeden

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gesproken Onze Vader

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Zending en zegen

Slotlied (staande) samenzang lied 416

Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de Muur (via de schermen) Lied 608 vers 1 en 3

De steppe zal bloeien.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 23oktober 2022 met koffiedrinken”

Reageren