Kerkdienst 30 oktober 2022

Gepubliceerd op 29 oktober 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. Conny Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Via de diaconale werkzaamheden.

-voor de Kerkrentmeesters bestemd voor de nieuwe kanselbijbel NBV 2021.

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang psalm 149 vers 1 en 2

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm 149 vers 3

Gedachte ter overdenking

Samenzang lied 912 vers 1, 2, 3 en 6 (gezang 473)

Gebed om ontferming

Samenzang lied 723 (gezang 305)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste schriftlezing: Habakuk 3 vers 16 tot en met 19

Samenzang lied 910 vers 1, 3 en 4 (gezang 448)

Tweede schriftlezing: Lucas 17 vers 1 tot en met 6

Samenzang lied 825 vers 1 en 5 (gezang 86)

Verkondiging

Samenzang lied 1005 vers 1, 2 en 4

Gebeden

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) lied 838 vers 1 en 3 (gezang 481)

Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de Muur (via de schermen) Lied 425

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 30 oktober 2022”

Reageren