Kerkdienst 13 november 2022

Gepubliceerd op 13 november 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. J.W. Verwijs uit De Bilt

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Via de diaconie voor het werelddiaconaat.

-voor de Kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang psalm 108 vers 1 en 2

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang lied 743

Wetslezing Romeinen 12 vers 9 tot en met 21

Samenzang psalm 61 vers 3, 4 en 5

Ontfermingsgebed

Samenzang psalm 1 vers 1 en 2

Moment voor de kinderen

Gebed bij de opening van de schrift

Eerste schriftlezing Exodus 32 vers 7 tot en met 14

Samenzang lied 938

Tweede schriftlezing Lucas 15 vers 1 tot en met 10

Samenzang lied 23c vers 1-3

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Herdenking overleden gemeentelid Geertje de Leeuw – Schipper

Afgesloten met het luisteren naar het lied: ‘Ik zal er zijn’ van Sela

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) lied 425

Wegzending en Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de Muur (via de schermen) lied 727 vers 1 en 10 (gezang 299)

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 13 november 2022”

Reageren