Derde Advent 11 december 2022

Gepubliceerd op 10 december 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. Conny Bakhuis

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV-vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie: het doel van de avondmaalscollecte is Stem in de Stad.

-de voor eredienst en pastoraat (kerkrentmeesters).

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staande) samenzang lied 213 vers 1, 2 en 5 (gezang 289)

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Samenzang psalm 72 vers 1, 6 en 7

Kyrië gebied

Samenzang lied 158a, vers 1 en 3 (gezang 67)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste schriftlezing Jozua 2

Samenzang lied 473 (gezang 132)

Tweede schriftlezing Mattheus 3 vers 1 tot en met 6

Samenzang lied 439 vers 1, 2 en 4 (gezang 126)

Verkondiging

Samenzang lied 463 vers 1, 4, 5 en 8

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Geloofsbelijdenis (gesproken) staande

Samenzang lied 412 vers 1 (gezang 399)

Uitnodiging, inleiding en inzettingswoorden

Gebed, afgesloten met het Onze Vader

Vredegroet

Samenzang lied 381 vers 2 en 5 (gezang 358)

Delen van brood en wijn

Samenzang lied 381 vers 6

Dankgebed

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) lied 286

Wegzending en Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Orgelspel

Geen reactie op “Derde Advent 11 december 2022”

Reageren