Vierde Advent Zondag 18 december 2022

Gepubliceerd op 17 december 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. D. Verboom uit Rijnsburg

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie.

-de voor eredienst en pastoraat (kerkrentmeesters).

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang psalm 98 vers 1 en 4

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm 103 vers 1

Verootmoediging

Samenzang psalm 103 vers 3

Gebod uit 1 Petrus 1 vers 22 tot en met 2 vers 5

Samenzang psalm 103 vers 7

Moment voor de kinderen

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Jesaja 40 vers 1 tot en met 11

Samenzang lied 439 vers 1 en 2 (gezang 126)

Verkondiging “Hij komt tot u met troost en vreê”

Samenzang lied 438 vers 1, 2 en 4 (gezang 121)

Dankgebed, voorbeden, stilgebed en ‘Onze Vader’

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) lied 440 vers 1, 3 en 4 (gezang 127)

Wegzending en Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel lied 118 vers 1 en 4

1   Hij kwam bij ons, heel gewoon,

     de Zoon van God als mensenzoon.

     Hij diende ons als een knecht

     en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:    

Zie onze God, de Koning-knecht

                Hij heeft zijn leven afgelegd

                Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag

                gedragen door zijn liefd’en kracht.

4   Wij willen worden als Hij.

     Elkanders lasten dragen wij.

     Wie is er ned’rig en klein?

     Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein

Zie onze God, de Koning-knecht

                Hij heeft zijn leven afgelegd

                Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag

                gedragen door zijn liefd’en kracht

Orgelspel

Geen reactie op “Vierde Advent Zondag 18 december 2022”

Reageren