Kerstdienst 1e Kerstdag

Gepubliceerd op 24 december 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. A. Christ uit Katwijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

Solo: mevrouw Christ

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBG’51.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie bestemd voor kinderen in de knel.

-de voor eredienst en pastoraat (kerkrentmeesters).

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang gezang 145 vers 1, 2 en 3 (lied 476)

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm 98 vers 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Samenzang gezang 138 vers 3 en 4 (lied 477)

Gebed om de opening van de Schrift

Schriftlezing Lucas 2 vers 1 tot en met 7

Solo Johannes de Heer lied 70

Schriftlezing Lucas 2 vers 8 tot en met 20

Samenzang gezang 139 geheel (lied 478, 1, 2 en 4))

Verkondiging

Samenzang gezang 141 vers 1, 2 en 3

Solo gezang 125 vers 1, 3 en 5

Dankgebed en voorbeden

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) Ere zij God

Ere zij God, In de hoge,

Vrede op aarde

In de mensen, een welbehagen

Ere zij God in de hoge,

Vrede op aarde

In de mensen Een welbehagen

Ere zij God, In de hoge,

Vrede op aarde,

In de mensen, Een welbehagen

Amen

Wegzending en Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Orgelspel

De Hervormde Gemeente Bennebroek

Wenst u een Zalig Kerstfeest toe

Geen reactie op “Kerstdienst 1e Kerstdag”

Reageren