Kerkdienst 29 januari 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 28 januari 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger Ds. Conny Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBG’51.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie.

-de voor het jeugdwerk.

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang psalm 84 vers 1 en 2

Moment van stilte

Votum en groet

Samenzang psalm 84 vers 4

Gedachte ter overdenking

Gebed om ontferming

Samenzang lied 1005 vers 1, 2 en 3

Gebed bij de opening van het Woord

1e Schriftlezing Jesaja 43 vers 9 tot en met 11

Samenzang lied 969 (gezang 308)

2e Schriftlezing Mattheus 5 vers 1 tot en met 12

Lied 838 : 1 en 3 (gezang 481)

Verkondiging

Samenzang lied 321 vers 1, 2, 3, 4 en 7

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) lied 117a (gezang 16)

Wegzending en Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de Muur (via de schermen) lied 425

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 29 januari 2023 met koffiedrinken”

Reageren