Kerkdienst 12 februari 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 12 februari 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. D. van Arkel uit Leusden

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie.

-de voor instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie

Orgelspel

Woord van begroeting en welkom door de ouderling van dienst

Op de drempel

Toenadering

Voor zover mogelijk gaan we staan.

Aanvangslied (staande) samenzang lied 287 vers 1 en 2

Verstilling en toenadering

Bemoediging

Groet

De gemeente gaat zitten.

Gebed om ontferming, vergeving en vrijspraak

Samenzang lied 103c vers 1 en 3 (gezang 460)

Woord

De Schriften gelezen, gezongen, uitgelegd en verkondigd

Gebed bij de opening van de Schrift

Samenzang lied 314 vers 1 (gezang 328)

Eerste schriftlezing Psalm 23

Samenzang lied 23b vers 1 (gezang 14)

Tweede schriftlezing Ezechiël 34 vers 7 tot en met 15

Samenzang lied 23b vers 2

Schriftlezing Johannes 10 vers 1 tot en met 11

Samenzang lied 23b vers 3

Verkondiging

Samenzang lied 23b vers 4 en 5

Antwoord

Gebeden en gaven

Geloofsbelijdenis

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

De gebeden

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gesproken Onze Vader

Zending en zegen

Samenzang slotlied (staande) lied 416 vers 1 en 2

Zegen

Beantwoord met het gezongen 3 keer

AMEN, AMEN, AMEN.

Lied van de Muur (via de schermen) lied 425

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 12 februari 2023 met koffiedrinken”

Reageren