Kerkdienst 26 februari 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 26 februari 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV 2004.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de ene collecte is voor de diaconie.

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) psalm 91 vers 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Samenzang psalm 91 vers 7

Leefregel Romeinen 12 vers 9 tot en met 21 en 13 vers 8 tot en met 10

Samenzang lied 841

Gebed

Eerste Schriftlezing Psalm 13

Samenzang psalm 13 vers 1 en 3

2e Schriftlezing Johannes 5 vers 1 tot en met 18

Samenzang psalm 142 vers 1, 3, 4 en 5

Verkondiging n.a.v. Johannes 5; thema: God werkt door…..

Samenzang lied 418 vers 1 en 4

Dankgebed, voorbede, stil gebed afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) lied 534

Wegzending en Zegenbede, beantwoord met het zingen van 3 keer Amen

Lied van de Muur (via de schermen) lied 416

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 26 februari 2023 met koffiedrinken”

Reageren