Kerkdienst 12 maart 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 11 maart 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Dr. Mr. J. Haeck uit Zeist

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de ene collecte is voor de diaconie.

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) psalm 22 vers 8 en 11

Stil gebed

Votum en groet

Intochtstekst: 2 Korintiërs 5 vers 21

Wetslezing

Samenzang gezang 87 vers 1 en 2

Genadeverkondiging

Samenzang gezang 87 vers 4 en 5

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

Eerste schriftlezing Jesaja 52  vers 13 en Jesaja 53

Samenzang gezang 177 vers 1 en 2

Tweede schriftlezing Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11

Samenzang gezang 177 vers 3 en 8

Tekst voor de verkondiging: Jesaja 53 vers 8b

“Om de overtreding van Mijn volk is de plaag op Hem geweest”

Samenzang gezang 179 vers 5 en 8

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) psalm 116 vers 1, 4 en 8

Wegzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3 keer Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Nieuwe Liedboek lied 418 vers 1 en 3

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 12 maart 2023 met koffiedrinken”

Reageren