Kerkdienst 19 maart 2023

Gepubliceerd op 18 maart 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Dhr. E.J. Bergman uit Katwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBG’51 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de ene collecte is voor de diaconie.

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie 4e Lijdenszondag

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) gezang 291

Stil gebed

Votum

Samenzang psalm 103 vers 7 en 9

Regel voor ons leven

Samenzang gezang 174 vers 1 en 3 (bundel 1938)

Gebed

Schriftlezing psalm 126

Samenzang psalm 42 vers 1 en 7

Preek: “Zaaien en maaien…..”

Samenzang Opwekking lied 392 vers 1, 2 en 4

Dankgebed

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) gezang 456 vers 1 en 2 (lied 415)

Zegenbede, beantwoord met het zingen van 3 keer Amen

Lied van de Muur (via de schermen) gezang 456 vers 3

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 19 maart 2023”

Reageren