Kerkdienst 26 maart 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 25 maart 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: mw. Ds. Conny Bakhuis

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV-2004 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de ene collecte is voor de diaconie.

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) lied 213 vers 1 en 2 (gezang 289)

Moment van stilte

Votum en groet

Samenzang psalm 25 vers 2 en 6

Gebed om ontferming

Samenzang lied 538 vers 1 en 2 (gezang 172))

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing Psalm 118 vers 24 tot en met 29

Samenzang psalm 118 vers 9 en 10

Tweede Schriftlezing Mattheüs 21 vers 6 tot en met 13

Samenzang lied 558 vers 1, 2 en 4 (gezang 178)

Verkondiging

Samenzang lied 556 vers 1, 3 en 5 (gezang 173)

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) lied 612

Zegenbede, beantwoord met het zingen van 3 keer Amen

Lied van de Muur (via de schermen) lied 665 (gezang 101)

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 26 maart 2023 met koffiedrinken”

Reageren